Cerrahi

Hakkımızda

Yumuşak doku cerrahisi ve ortopedik girişimler için büyük ve küçük hayvan operasyon salonları ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitesi yer almaktadır. Operasyon salonları a tavandan aydınlatma, anestezi cihazları, gaz sistemi, hasta başı monitörleri, elektro koter cihazları bulunmaktadır. Cerrahi anabilim dalında yumuşak doku, ortopedi, göz, kulak, diş hastalıklarının tanısı ve sağaltımları yapılmaktadır. Bunların dışında endoskopik görüntüleme, radyologi, tomografi, terapatik ultrason ve düşük seviyeli lazer tedavide bulunmaktadır.

Cerrahi Anabilim Dalı

Akademik Kadro

Cerrahi

Sık Sorulan Sorular

Sahipleri tarafından getirilen hastalarımız ilk olarak kayıt işlemleri için Hasta Kabul Ünitesi’ne gelir. Kayıt işlemleri yapılır ve Hasta Kayıt Kartı oluşturulur. Bu kart, hasta sahibinin bir sonraki gelişinde hızlı bir şekilde gerekli bilgilere ulaşılmasını sağlar. Kayıt işleminin ardından hastamız muayene olacağı kliniğe yönlendirilir. Klinikte muayene ve gerekiyorsa tetkik işlemleri yapılır. Bu esnada gerekli olan ilaç, tıbbi malzeme vs. gibi ihtiyaçlar, hastanemizin eczanesinden temin edilerek gerekli tedavi yöntemlerinin uygulanmasına başlanır.
Hastanemiz, pet hayvanları ve çiftlik hayvanları olmak üzere iki alanda hizmet veriyor. Pet hayvanlarının içerisine kedi, köpek, kanatlı hayvanlar ve egzotik hayvanlar dahildir. Çiftlik hayvanları grubunda ise sığır, at, koyun, keçi gibi hayvanlar yer almaktadır. Özel çiftliklere danışmanlık hizmetleri de vermekteyiz.
Hastanemizde profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor asistanlar görev almaktadır. Bunun dışında sağlık teknisyenleri, memurlar, diğer yardımcı elemanlar da çalışmalara destek vermektedirler. Ayrıca fakültemizde teorik eğitimlerini alan öğrencilerimiz, hastanemizde bilgilerini pratiğe geçirme ve klinik eğitimlerini gerçekleştirme fırsatı da bulmaktadırlar. Bununla birlikte intörn öğrenciler mesai saatleri dışında acil klinikte sorumlu hekimin gözetiminde nöbet tutarak klinik pratik imkânı bulabilmektedirler.
Hastanemizin bizlere sağladığı inceleme ve uygulama olanakları, gelen olguların değerlendirilmesi, yeni tekniklerin kullanılması veya analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ile araştırmalara katkı sağlanıyor.
Cerrahi Ana Bilim Dalı içerisinde, aslında 4 ayrı kategoride işler yapıyoruz. Radyoloji bölümünde hastaların röntgen çekimlerini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca anestezi ve reanimasyon birimiyle ortak yumuşak doku ve ortopedi ameliyatları yapıyoruz. Bunların dışında fizik tedavi ünitemizde hayvanlar için fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Çeşitli sebeplerle yaralanmış vahşi hayvanların teşhis, tedavi, barındırma gibi işlemleri de ana bilim çatısı altında gerçekleştirilmektedir. Çoğunlukla şahin, kartal, akbaba gibi kanatlılar ve ceylan, geyik, tilki gibi yaban hayatından getirilen hayvanlar hastanemiz bünyesinde tedavi edilebilmektedir.
Fakültemiz, çevre ve doğal hayatı koruma birimleri ve çevre orman müdürlükleri gibi çeşitli devlet kurumlarıyla anlaşmalı olarak hizmet vermektedir. Bu kurumlar aracılığıyla getirilen hayvanlar da yine hastanemizde rehabilite edilmektedir. Hastalık durumları söz konusuysa onların tedavileri yapılmaktadır. Son dönemde özellikle atmaca, akbaba gibi kanatlı hayvanlar bize sıklıkla getiriliyor. Tedavileri bittikten sonra bu hayvanlar doğal hayatlarına geri bırakılıyorlar. Dışarıda bulunan hasta ve sahipsiz hayvanlara da elimizden geldiğince hizmet vermeye çalışıyoruz.

Hastanemiz aynı zamanda Erzurum’da hizmet veren Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Orman Bölge Müdürlüğü, Sivil Savunma gibi resmî kurumlarla da anlaşmalıdır. Bu kurumlarda bakılan arama-kurtarma köpeklerinin aşı işlemleri, hastalandıklarında ise tedavileri hastanemizde gerçekleştirilmektedir.Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi, Türkiye’de görülüp tedavisi yapılan hayvan hastalıkları sayısı ve gelen vakaların sıklığı açısından en yoğun hastaneler arasında yer almaktadır.